เล่นเกมออนไลน์ฟรี
HomeUniversitiesCollegesPrograms
Student InfoGraduationEmploymentNews
Google
 
Web เล่นเกมออนไลน์ฟรี www.powermetalinc.com

พนัน แปล อังกฤษ_เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล_ผลบอล

Crime and Fire Programs and Courses

Community College Programs in Canada -- Canadian Community Colleges


What is criminal justice?

The study of Criminal Justice involves an interdisciplinary approach to the analysis and understanding of crime, including its causes, consequences, management, and prevention, drawing from such academic fields as Behaviour Sciences, Law, Political Science, Psychology, Research Methods, and Sociology, among others.

The criminal justice system is comprised of all those elements that attempts to manage, punish, and prevent crime such as private and public law enforcement and security agencies, corrections, the judicial system, and related domains like Customs and Excise, Immigration, and Social Services. 'Security' attempts to protect persons and property from criminal activity; moreover, individuals involved in security often study and control causes of loss, and make it their business to prevent future losses.

The Canadian criminal justice system, as a structure, includes all those elements that attempts to manage, punish, and prevent crime such as private and public law enforcement agencies and corrections, the judicial system, and related domains like Customs and Excise, Immigration, and Social Services.


Canadian Provinces with Criminal Justice Diploma, Certificate and Degree College Programs
HomeUniversitiesCollegesPrograms
Student InfoGraduationEmploymentNews
เล่นเกมออนไลน์ฟรี
 
Web เล่นเกมออนไลน์ฟรี www.powermetalinc.com

Copyright 2014 - Hecterra Publishing Inc