เล่นเกมออนไลน์ฟรี
HomeUniversitiesCollegesPrograms
Student InfoGraduationEmploymentNews
Google
 
Web เล่นเกมออนไลน์ฟรี www.powermetalinc.com

ตารางคะแนนบอล_จีคลับ168_sbobet ไหนดีสุด

Crime and Fire Programs and Courses

Community College Programs in Canada -- Canadian Community Colleges


What is firefighting?

Firefighting is a profession that involves not only the fighting, managing, and prevention of fires but also responding and attending to other emergencies, such as cleaning up hazard materials spills, performing search and rescue operations, and providing immediate medical attention to injured parties.

Fire investigators are firefighters who have acquired specialization in investigating and reconstructing the origin and cause(s) of a fire. Investigators will usually collect evidence and witness accounts which they then use to produce reports about said fire; in cases where the law may become directly involved, investigators may be called to testify in court.

Firefighting is, however, a business; as such, it requires people who can perform the daily administrative duties common to any business including controlling, leading, managing, planning, and organizing. Moreover, administration requires people that possess analytical, communication, leadership, broadly defined, interpersonal, networking, and teamwork skills, as well as the abilities to anticipate and adapt to ever-changing, specific and/or general corporate environments, relationships, and situations and make effective use of various technologies.


Canadian Provinces with Firefighter and Fire Science Diploma, Certificate and Degree College Programs
HomeUniversitiesCollegesPrograms
Student InfoGraduationEmploymentNews
เล่นเกมออนไลน์ฟรี
 
Web เล่นเกมออนไลน์ฟรี www.powermetalinc.com

Copyright 2014 - Hecterra Publishing Inc